วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัวของข้าพเจ้า

                                1. นางสาว สุพรรณิกา ผันอากาศ ชื่อเล่น นิ 
  เกิด 11 ก.พ. 2536
                                   2.  ที่อยู่ 335 หมู่ 1 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
                                   โทร 0844186151
                            3.  E-mail nongne.doom@hotmail.com
                                   G-mail nongni1102@gmail.com
                    4.  การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
                                               หมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ 
                                          เอกการประถมศึกษาหมู่2 รหัส 554188075
                                      5.  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด................
                                   6.   ความใฝ่ฝัน อยากเป็นครูที่ดีสอนให้เด็กเป็นคนดีในสังคมได้
                                     7.    ความสามารถพิเศษ ร้อยมาลัย เล่นกีฬา
                                      8.   นิสัย เป็นคนอารมณ์ดีชอบพูดมากกว่าฟังคนอื่นพูด
                                       เป็นคนรักสนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆทำให้เพื่อนๆหัวเราะเป็นตัวตลก
                                 9. วิชาที่ชอบเรียน พละ วิชาที่ไม่ชอบเรียน อังกฤษ
                                  10. สิ่งที่ชอบทำในยามว่าง  ฟังเพลง ดูทีวี ออนเฟส ดูยูทูบ ทบทวนบทเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น